Strona szkoły: www.zsp1busko.pl

Cele pracy Szkolnego Klubu Medialnego "Meg@Bajt"

Przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym XXI wieku poprzez:
 • poszerzanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł w tym w znacznej mierze z Internetu,
 • rozwijanie świadomej motywacji w poszukiwaniu informacji z różnych dziedzin wiedzy i życia codziennego,
 • kształtowanie umiejętności selekcjonowania wyszukanych informacji,
 • rozwijanie technologii komunikacyjnej,
 • kształtowanie umiejętności traktowania technologii informacyjnej w sposób zintegrowany z innymi dziedzinami życia,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności w wykorzystywanych programach komputerowych ,
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania prawnych i społecznych aspektów zastosowań technologii informacyjnej,
 • rozwijanie dociekliwości poznawczej w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
 • dostrzeganie nie tylko zalet, ale także zagrożeń nowoczesnych technologii społeczeństwa informacyjnego.

Plan pracy Szkolnego Klubu Medialnego "MEG@BAJT" w roku szkolnym 2010/2011

 1. Obsługa uroczystości i imprez szkolnych pod kątem medialnym - filmowanie i fotografowanie (cały rok według szkolnego harmonogramu).
 2. Zgłoszenia i udział w konkursach (cały rok w zależności od pojawiania sie ofert).
 3. Sporządzanie gazetek ściennych na korytarzach w szkole:
  • Koła zainteresowań w naszej szkole (zorganizowanie sesji zdjęciowej członków kół zainteresowań z opiekunami, obróbka zdjęć (październik 2010).
  • Pochwały Dyrektora Szkoły dla uczniów wytypowanych przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski za I półrocze 2010/2011 (styczeń, luty 2010).
  • Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2010/2011 (zorganizowanie sesji zdjęciowej uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 4,5 i powyżej, obróbka zdjęć (czerwiec, wrzesień 2011).
 4. Aktualizacja gazetki Klubu (na bieżąco) .
 5. Aktualizacja strony WWW Klubu (na bieżąco).
 6. Współpraca z administratorem strony www.telewizjabusko.pl,doskonalenie umiejętności obróbki filmów i umieszczania ich w Internecie (na bieżąco).
 7. Sporządzanie prezentacji multimedialnych na uroczystości szkolne (według potrzeb).
 8. Sporządzanie i wydruk napisów okolicznościowych, plakatów, dyplomów, adresowanie kopert ( cały rok - w zależności od potrzeb).
 9. Sporządzanie biuletynów informacyjnych o szkole, o klasach i kołach zainteresowań (styczeń, luty, marzec 2010).
 10. Przygotowania Klubu do promocji szkoły na Powiatowych Targach Edukacyjnych.
 11. Projektowanie uczniowskich stron WWW (cały rok).
W górę